<![CDATA[Parteneriat Global pentru Educație în Moldova]]> http://www.prescolar.md/ 23.11.2017 ro http://www.prescolar.md/ Copyright (c) 2017 http://www.prescolar.md/Cinci Cercetări-Acţiune în domeniul educaţiei timpurii de calitate au fost prezentate la grădiniţa din comuna Ciorescu, municipiul Chişinău <![CDATA[Cinci Cercetări-Acţiune în domeniul educaţiei timpurii de calitate au fost prezentate la grădiniţa din comuna Ciorescu, municipiul Chişinău // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=549&t=/Noutati/Cinci-Cercetari-Actiune-in-domeniul-educatiei-timpurii-de-calitate-au-fost-prezentate-la-gradinita-din-comuna-Ciorescu-municipiul-Chisinau/ Cinci Cercetări-Acţiune – primele realizate în Moldova în domeniul educaţiei timpurii – au fost prezentate la Grădiniţa „Licurici” din comuna Ciorescu, mun. Chişinău, în cadrul unui eveniment sub auspiciile proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie”.]]> 24.09.2014 10:08 (Video) „Comunicăm eficient cu familia” <![CDATA[(Video) „Comunicăm eficient cu familia” // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=545&t=/Noutati/Video-Comunicam-eficient-cu-familia/ 1200 de echipe comunitare din toată ţara, formate din educatori, asistenţi medicali şi asistenţi sociali, participă în această vară la ateliere de instruire axate pe comunicarea eficientă cu familia. Activităţile sunt parte a proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie” şi sunt axate pe beneficiile educaţiei timpurii, educaţia incluzivă, implicarea părinţilor şi comunităţilor în procesul de educaţie şi dezvoltare a copiilor. ]]> 12.08.2014 16:27 Materiale didactice – viu colorate – pentru copiii şi educatorii din toate grădiniţele ţării <![CDATA[Materiale didactice – viu colorate – pentru copiii şi educatorii din toate grădiniţele ţării // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=544&t=/Noutati/Materiale-didactice-viu-colorate-pentru-copiii-si-educatorii-din-toate-gradinitele-tarii/ Copiii şi educatorii din toate cele aproximativ 1400 de grădiniţe din Republica Moldova se pot bucura de materiale didactice – de la planşe colorate până la cărţi de dezvoltare, după ce noile seturi au pornit acum spre 858 de instituţii preşcolare, ca parte a proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie”. Celelalte grădiniţe au primit deja materiale didactice în cadrul iniţiativelor precedente în domeniul educaţiei şi dezvoltării timpurii, implementate de către Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu Banca Mondială şi UNICEF.]]> 08.08.2014 18:43 (Galerie foto) Atelier de discuţie a conceptului Strategiei Naţionale de Educaţie Parentală <![CDATA[(Galerie foto) Atelier de discuţie a conceptului Strategiei Naţionale de Educaţie Parentală // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=542&t=/Noutati/Galerie-foto-Atelier-de-discutie-a-conceptului-Strategiei-Nationale-de-Educatie-Parentala/ Un atelier de discuţie a conceptului Strategiei Naţionale de Educaţie Parentală a reunit, la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, reprezentanţi ai câtorva ministere, ai partenerilor internaţionali, comunităţii academice şi sectorului non-guvernamental într-un efort comun de a aduce relaţia dintre părinte şi copil în prim-planul unei abordări intersectoriale. ]]> 09.07.2014 17:28 Materiale didactice și cărți pentru fiecare grădiniță din țară <![CDATA[Materiale didactice și cărți pentru fiecare grădiniță din țară // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=541&t=/Noutati/Materiale-didactice-i-carti-pentru-fiecare-gradinita-din-tara/ 38 de grădinițe din țară au fost dotate în acest an cu teren de joacă și sport și cu jucării, printr-un efort comun al Ministerului Educației și partenerilor săi. De asemenea, copiii de vîrstă preșcolară din toate grădinițele din țară vor beneficia de materiale didactice și cărți. ]]> 03.07.2014 13:41 Prezentarea Ghidului „Comunicăm eficient cu familia” <![CDATA[Prezentarea Ghidului „Comunicăm eficient cu familia” // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=540&t=/Noutati/Prezentarea-Ghidului-Comunicam-eficient-cu-familia/ Ghidul „Comunicăm eficient cu familia” a fost prezentat la 6 iunie 2014 la Ministerul Educaţiei în cadrul unei şedinţe ce a reunit reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi ai mediului educaţional.]]> 06.06.2014 14:04 Acces la educație pentru toți copiii: 2 autovehicule – donație pentru Centrele de Reabilitare deschise în grădinițele din oraşele Nisporeni şi Ciadîr-Lunga <![CDATA[Acces la educație pentru toți copiii: 2 autovehicule – donație pentru Centrele de Reabilitare deschise în grădinițele din oraşele Nisporeni şi Ciadîr-Lunga // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=533&t=/Noutati/Acces-la-educatie-pentru-toti-copiii-2-autovehicule-donatie-pentru-Centrele-de-Reabilitare-deschise-in-gradinitele-din-orasele-Nisporeni-si-Ciadir-Lunga/ 2 autovehicule au fost donate, la 8 mai 2014, în cadrul unui eveniment public pentru 2 Centre de Reabilitare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din grădiniţele din oraşele Nisporeni şi Ceadîr-Lunga. ]]> 08.05.2014 17:53 „Grădiniţa este locul în care copiii trebuie ascultaţi, încurajaţi şi iubiţi”: Ministrul Educaţiei, Maia Sandu, la deschiderea grădiniței din satul Pietrosu, Făleşti, care nu a funcţionat timp de 25 de ani <![CDATA[„Grădiniţa este locul în care copiii trebuie ascultaţi, încurajaţi şi iubiţi”: Ministrul Educaţiei, Maia Sandu, la deschiderea grădiniței din satul Pietrosu, Făleşti, care nu a funcţionat timp de 25 de ani // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=511&t=/Noutati/Gradinita-este-locul-in-care-copiii-trebuie-ascultati-incurajati-si-iubiti-Ministrul-Educatiei-Maia-Sandu-la-deschiderea-gradinitei-din-satul-Pietrosu-Falesti-care-nu-a-functionat-timp-de-25-de-ani/ După două decenii şi jumătate în care nu a funcţionat, grădiniţa din satul Pietrosu, Făleşti, şi-a deschis uşile pentru 35 de copii din localitate. Instituţia preşcolară a fost renovată şi dotată în cadrul proiectului „Parteneriat Global pentru Educație”, implementat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în parteneriat cu Banca Mondială şi UNICEF. ]]> 28.03.2014 07:08 Harta bucuriilor pentru grădiniţele renovate şi dotate din Moldova: satele Cociulia şi Vişniovca, Cantemir <![CDATA[Harta bucuriilor pentru grădiniţele renovate şi dotate din Moldova: satele Cociulia şi Vişniovca, Cantemir // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=510&t=/Noutati/Harta-bucuriilor-pentru-gradinitele-renovate-si-dotate-din-Moldova-satele-Cociulia-si-Visniovca-Cantemir/ „Atîtea zâmbete nu a văzut de mulţi ani satul nostru”, a afirmat primarul de la Cociulia, Cantemir, Vladimir PUTREGAI, în ziua în care au fost deschise cîteva spaţii renovate şi dotate ale grădiniţei din localitate pentru ca 35 de copii de 3-6 ani să meargă la grădiniţă. ]]> 25.03.2014 22:08 „PARTENERIATUL GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE este un proiect frumos şi necesar comunităţii noastre” – primarul Nadejda Cioban la deschiderea grădiniței din satul Sîrcova, raionul Rezina <![CDATA[„PARTENERIATUL GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE este un proiect frumos şi necesar comunităţii noastre” – primarul Nadejda Cioban la deschiderea grădiniței din satul Sîrcova, raionul Rezina // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=494&t=/Noutati/PARTENERIATUL-GLOBAL-PENTRU-EDUCATIE-este-un-proiect-frumos-si-necesar-comunitatii-noastre-primarul-Nadejda-Cioban-la-deschiderea-gradinitei-din-satul-Sircova-raionul-Rezina/ „Această zi în care deschidem grădiniţa este o zi istorică pentru comunitatea noastră, fiindcă grădiniţa nu a funcţionat timp de 22 de ani. Iată de ce proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţie” – care ne-a unit pe toţi – este un proiect frumos şi extrem de necesar comunităţii noastre”, a afirmat primarul satului Sîrcova, Rezina, Nadejda CIOBAN, la evenimentul de deschidere a grădiniţei renovate şi dotate din localitate.]]> 21.03.2014 17:07 Deschiderea grădiniței din satul Cîrneşti, raionul Nisporeni, acolo unde nu a existat instituţie preşcolară <![CDATA[Deschiderea grădiniței din satul Cîrneşti, raionul Nisporeni, acolo unde nu a existat instituţie preşcolară // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=493&t=/Noutati/Deschiderea-gradinitei-din-satul-Cirnesti-raionul-Nisporeni-acolo-unde-nu-a-existat-institutie-prescolara/ Satul Cîrneşti, raionul Nisporeni, a devenit miercuri cea de-a 12-a comunitate în care a fost inaugurată o grădiniță renovată și dotată în cadrul proiectului „Parteneriat Global pentru Educație”, implementat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în parteneriat cu Banca Mondială şi UNICEF. ]]> 19.03.2014 21:54 „Succesul educaţiei timpurii de calitate depinde de întreaga comunitate”: deschiderea grădiniței din Hîrbovăţ, Anenii Noi <![CDATA[„Succesul educaţiei timpurii de calitate depinde de întreaga comunitate”: deschiderea grădiniței din Hîrbovăţ, Anenii Noi // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=490&t=/Noutati/Succesul-educatiei-timpurii-de-calitate-depinde-de-intreaga-comunitate-deschiderea-gradinitei-din-Hirbovat-Anenii-Noi/ Peste 60 de copii din satul Hîrbovăţ, raionul Anenii Noi, au de astăzi posibilitatea de a merge la grădiniţa din localitate, după renovarea şi dotarea unor spaţii ale acestei instituţii preşcolare care funcţionează din anul 1991.]]> 12.03.2014 10:15 Grădiniță nouă la Ruseştii Vechi: cea de-a 10-a grădiniţă deschisă de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi în cadrul „Parteneriatului Global pentru Educaţie” <![CDATA[Grădiniță nouă la Ruseştii Vechi: cea de-a 10-a grădiniţă deschisă de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi în cadrul „Parteneriatului Global pentru Educaţie” // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=489&t=/Noutati/Gradinita-noua-la-Rusestii-Vechi-cea-de-a-10-a-gradinita-deschisa-de-Ministerul-Educatiei-si-partenerii-sai-in-cadrul-Parteneriatului-Global-pentru-Educatie/ Comunitatea din Ruseştii Vechi, raionul Ialoveni, a împărtăşit astăzi bucuria deschiderii grădiniţei din localitate, oferind astfel acces la educaţie timpurie de calitate pentru 50 de copii de vîrstă preşcolară. ]]> 11.03.2014 16:54 După 25 de ani a fost deschisă grădinița din Mereșeuca, Ocnița, și inaugurată, în aceeași zi, după renovare și dotare, grădinița din Unguri, Ocnița <![CDATA[ După 25 de ani a fost deschisă grădinița din Mereșeuca, Ocnița, și inaugurată, în aceeași zi, după renovare și dotare, grădinița din Unguri, Ocnița // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=476&t=/Noutati/Dupa-25-de-ani-a-fost-deschisa-gradinita-din-Mereeuca-Ocnita-i-inaugurata-in-aceeai-zi-dupa-renovare-i-dotare-gradinita-din-Unguri-Ocnita/ După 25 de ani în care nu a funcționat, grădinița din satul Mereșeuca, raionul Ocnița, și-a deschis ușile pentru 50 de copii din comunitate. O altă grădiniță din raionul Ocnița - cea din satul Unguri - de asemenea și-a deschis ușile, după renovare și dotare, pentru 40 de copii. ]]> 27.02.2014 04:58 O educație timpurie de calitate pentru toți copiii: mentori –> educatori –> copii <![CDATA[O educație timpurie de calitate pentru toți copiii: mentori –> educatori –> copii // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=475&t=/Noutati/O-educatie-timpurie-de-calitate-pentru-toti-copiii-mentori-educatori-copii/ 260 de mentori și 40 de inspectori școlari din toate raioanele țării au participat, timp de trei zile, la Chișinău, între 6 și 8 februarie 2014, la primul modul de formare a mentorilor, organizat de Ministerul Educației pentru asigurarea unei educații timpurii de calitate pentru toți copiii.]]> 09.02.2014 21:13 Vești bune de la Ratuș și Țânțăreni, Telenești: deschiderea grădinițelor renovate <![CDATA[Vești bune de la Ratuș și Țânțăreni, Telenești: deschiderea grădinițelor renovate // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=474&t=/Noutati/Veti-bune-de-la-Ratu-i-antareni-Teleneti-deschiderea-gradinitelor-renovate/ Ministerul Educației și partenerii săi au redeschis, la 30 decembrie 2013, grădinițele renovate și dotate din satele Ratuș și Țînțăreni, raionul Telenești. ]]> 30.12.2013 22:21 Ministerul Educației și partenerii săi au redeschis grădinița renovată din satul Scumpia, raionul Fălești <![CDATA[Ministerul Educației și partenerii săi au redeschis grădinița renovată din satul Scumpia, raionul Fălești // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=473&t=/Noutati/Ministerul-Educatiei-i-partenerii-sai-au-redeschis-gradinita-renovata-din-satul-Scumpia-raionul-Faleti/ Ministerul Educației și partenerii săi au redeschis, la 26 decembrie 2013, grădinița renovată din satul Scumpia, raionul Fălești, care nu a funcționat timp de 15 ani. Este cadoul pe care Moș Crăciun, ajutat de adulți, l-a adus copiilor din Scumpia în ajun de An nou. ]]> 26.12.2013 19:58 Invitație media: 26 decembrie 2013, Deschiderea grădiniței renovate din satul Scumpia, Fălești <![CDATA[Invitație media: 26 decembrie 2013, Deschiderea grădiniței renovate din satul Scumpia, Fălești // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=472&t=/Noutati/Invitatie-media-26-decembrie-2013-Deschiderea-gradinitei-renovate-din-satul-Scumpia-Faleti/ Ministerul Educației și partenerii săi redeschid grădinița renovată din satul Scumpia, raionul Fălești, joi, 26 decembrie 2013, la ora 11.00. Grădinița din satul Scumpia, Fălești, este redeschisă, după 16 ani în care nu a funcționat. Grădinița a fost renovată în cadrul proiectului „Parteneriat Globalpentru Educaţie”, implementat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în parteneriat cu Banca Mondială şi UNICEF.]]> 25.12.2013 17:12 O campanie de promovare a parteneriatului social în sprijinul educaţiei timpurii de calitate pentru toţi copiii din Moldova a fost lansată la Chişinău <![CDATA[O campanie de promovare a parteneriatului social în sprijinul educaţiei timpurii de calitate pentru toţi copiii din Moldova a fost lansată la Chişinău // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=470&t=/Noutati/O-campanie-de-promovare-a-parteneriatului-social-in-sprijinul-educatiei-timpurii-de-calitate-pentru-toti-copiii-din-Moldova-a-fost-lansata-la-Chisinau/ O campanie de promovare a parteneriatului social în sprijinul educaţiei timpurii de calitate pentru toţi copiii din Moldova a fost lansată la Chişinău de către Ministerul Educaţiei şi partenerii săi.]]> 19.11.2013 09:30 Un cadou al adulţilor pentru copiii mici de Ziua Independenţei: deschiderea grădiniţei din satul Todireşti, raionul Ungheni <![CDATA[Un cadou al adulţilor pentru copiii mici de Ziua Independenţei: deschiderea grădiniţei din satul Todireşti, raionul Ungheni // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=471&t=/Noutati/Un-cadou-al-adultilor-pentru-copiii-mici-de-Ziua-Independentei-deschiderea-gradinitei-din-satul-Todiresti-raionul-Ungheni/ 86 de copii din satul Todireşti, raionul Ungheni, vor merge în această toamnă într-o grădiniţă nouă. Este cadoul pe care Ministerul Educaţiei, Banca Mondială, UNICEF şi întreaga comunitate din Todireşti l-au adus copiilor cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova. ]]> 28.08.2013 10:30 Conferinţa Naţională „Asigurarea accesului la educaţie timpurie de calitate pentru toţi copiii” <![CDATA[Conferinţa Naţională „Asigurarea accesului la educaţie timpurie de calitate pentru toţi copiii” // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=448&t=/Noutati/Conferinta-Nationala-Asigurarea-accesului-la-educatie-timpurie-de-calitate-pentru-toti-copiii/ Realizările, lecţiile învăţate şi perspectivele educaţiei timpurii în Republica Moldova se află în prim-planul Conferinţei Naţionale „Asigurarea accesului la educaţie timpurie de calitate pentru toţi copiii”, organizată, la Chişinău, de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, Banca Mondială şi UNICEF.]]> 25.10.2010 18:02 Conferinţa Naţională „Asigurarea accesului la educaţie timpurie de calitate pentru toţi copiii” <![CDATA[Conferinţa Naţională „Asigurarea accesului la educaţie timpurie de calitate pentru toţi copiii” // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=447&t=/Noutati/Conferinta-Nationala-Asigurarea-accesului-la-educatie-timpurie-de-calitate-pentru-toti-copiii/ Realizările, lecţiile învăţate şi perspectivele educaţiei timpurii în Republica Moldova se află asăzi în prim-planul Conferinţei Naţionale „Asigurarea accesului la educaţie timpurie de calitate pentru toţi copiii”, organizată, la Chişinău, de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, Banca Mondială şi UNICEF. Conferinţa are loc în Sala de conferinţe a hotelului VisPas, str. A. Lăpuşneanu, 26.]]> 25.10.2010 17:12 Ministrul Educaţie va dota grădiniţele de copii cu dicţionare <![CDATA[Ministrul Educaţie va dota grădiniţele de copii cu dicţionare // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=431&t=/Noutati/Ministrul-Educatie-va-dota-gradinitele-de-copii-cu-dictionare/ Ministerul Educaţiei va dota grădiniţele de copii cu dicţionare pentru copii de vârstă preşcolară]]> 28.08.2010 20:49 Proiectul „Educaţie pentru Toţi” – prezent în Raportul Global privind Bunele Practici în Domeniul Realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului <![CDATA[Proiectul „Educaţie pentru Toţi” – prezent în Raportul Global privind Bunele Practici în Domeniul Realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=433&t=/Noutati/Proiectul-Educatie-pentru-Toti-prezent-in-Raportul-Global-privind-Bunele-Practici-in-Domeniul-Realizarii-Obiectivelor-de-Dezvoltare-ale-Mileniului/ Proiectul „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativa de Acţiune Rapida”, ca exemplu de realizare a dreptului la educaţie, a fost prezentat recent în Raportul Global privind Bunele Practici în Domeniul Realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului „MDG Good Practices”, Capitolul 2 „Education and Gender Equality”, studiu de caz „Moldova: Education for All/Fast Track Initiative”, pagina 65-66. http://www.undg-policynet.org/?q=node/11]]> 25.08.2010 21:43 În s. Cucuruzeni, r. Orhei, grădiniţa a fost inaugurată în prezenţa unor înalţi oficiali <![CDATA[În s. Cucuruzeni, r. Orhei, grădiniţa a fost inaugurată în prezenţa unor înalţi oficiali // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=402&t=/Noutati/In-s-Cucuruzeni-r-Orhei-gradinita-a-fost-inaugurata-in-prezenta-unor-inalti-oficiali/ Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova a inaugurat, la 11 august 2010, grădiniţa renovată din satul Cucuruzeni, raionul Orhei. La eveniment au participat Preşedintele Grupului Băncii Mondiale, Robert B. Zoellick; Prim-ministrul Vlad Filat; Ministrul Educaţiei Leonid Bujor; Directorul Secretariatului Iniţiativei de Acţiune Rapidă în Educaţie pentru Toţi, Bob Prouty; Reprezentantul Adjunct al UNICEF în Moldova, Sadrine Blanchet; Managerul de Ţară al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Melanie Marlett, şi alţi oficiali de rang înalt ai Băncii Mondiale.]]> 11.08.2010 15:15 Întrevederea dlui Bob Prouty cu reprezentanţii partenerilor Proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă” <![CDATA[Întrevederea dlui Bob Prouty cu reprezentanţii partenerilor Proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă” // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=401&t=/Noutati/Intrevederea-dlui-Bob-Prouty-cu-reprezentantii-partenerilor-Proiectului-Educatie-pentru-Toti-Initiativa-de-Actiune-Rapida/ La 11 august 2010, la Ministerul Educaţiei a avut loc întrevedere Directorul Secretariatului Iniţiativei de Acţiune Rapidă în Educaţia pentru Toţi, Bob Prouty cu reprezentanţii partenerilor Proiectului „Educaţie pentru Toţi – iniţiativă de Acţiune Rapidă”]]> 11.08.2010 10:25 Directorul Secretariatului Bob Prouty a vizitat Centrul Comunitar de educatie timpurie pentru copii rromi din s. Vulcăneşti <![CDATA[Directorul Secretariatului Bob Prouty a vizitat Centrul Comunitar de educatie timpurie pentru copii rromi din s. Vulcăneşti // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=400&t=/Noutati/Directorul-Secretariatului-Bob-Prouty-a-vizitat-Centrul-Comunitar-de-educatie-timpurie-pentru-copii-rromi-din-s-Vulcanesti/ Directorul Secretariatului Iniţiativei de Acţiune Rapidă în Educaţia pentru Toţi, Bob Prouty, însoţit de Ministrului Educaţiei, Leonid Bujor, de reprezentanţi ai Băncii Mondiale şi ai UNICEF, a vizitat Centrul Comunitar de educaţie timpurie pentru copii rromi din s. Vulcăneşti, r. Nisporeni.]]> 10.08.2010 09:52 Vizita Directorului Secretariatului Iniţiativei de Acţiune Rapidă în Educaţie pentru Toţi Bob Prouty în Republica Moldova <![CDATA[Vizita Directorului Secretariatului Iniţiativei de Acţiune Rapidă în Educaţie pentru Toţi Bob Prouty în Republica Moldova // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=398&t=/Noutati/Vizita-Directorului-Secretariatului-Initiativei-de-Actiune-Rapida-in-Educatie-pentru-Toti-Bob-Prouty-in-Republica-Moldova/ În perioada 10-12 august 2010, Directorul Secretariatului Iniţiativei de Acţiune Rapidă în Educaţia pentru Toţi (EFA-FTI), Bob PROUTY, s-a aflat în vizită în Republica Moldova la invitaţia Ministrului Educaţiei. Directorul Secretariatului s-a documentat privind realizările Proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”.]]> 10.08.2010 05:45 Directorul Secretariatului, Bob Prouty, a vizitat Centrul de Reabilitare pentru copii cu nevoi speciale din or. Străşeni <![CDATA[Directorul Secretariatului, Bob Prouty, a vizitat Centrul de Reabilitare pentru copii cu nevoi speciale din or. Străşeni // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=399&t=/Noutati/Directorul-Secretariatului-Bob-Prouty-a-vizitat-Centrul-de-Reabilitare-pentru-copii-cu-nevoi-speciale-din-or-Straseni/ Directorul Secretariatului Iniţiativei de Acţiune Rapidă în Educaţia pentru Toţi, Bob PROUTY, însoţit de Ministrului Educaţiei, Leonid BUJOR, de reprezentanţi ai Băncii Mondiale şi ai UNICEF, a vizitat grădiniţa incluzivă nr. 2 şi Centrul de Reabilitare pentru copiii cu nevoi speciale din or. Străşeni.]]> 10.08.2010 05:44 Grădiniţa din Măgureanca, Făleşti, a fost reactivată <![CDATA[Grădiniţa din Măgureanca, Făleşti, a fost reactivată // Noutăţi]]> http://www.prescolar.md/libview.php?l=ro&idc=42&id=411&t=/Noutati/Gradinita-din-Magureanca-Falesti-a-fost-reactivata/ La 6 mai 2010, într-o zi de duminică, după un deceniu de absenţă, grădiniţa din satul Măgureanca, Făleşti, a fost redeschisă. La Măgureanca grădiniţă n-a lucrat de peste 10 ani, aminteşte ziarul Consiliului Raional Făleşti, „Patria Mea”, în ediţia sa din 11 iunie 2010.]]> 14.06.2010 00:18